Στον ιερό βράχο της Ακρόπολης

Λάτρεις του αρχείο μας πολιτισμού ο αεικίνητος επιχειρηματίας κύριος Νίκος Τσερκεζιδης με την σύντροφό του θαυμάζει τις ομορφιές της Ακρόπολης.